Polecam naturalne suplementy Calivita .Witamina na dobry wzrok Witamina AW stanach napięcia nerwowego Magnez B6

e-Pasożyty.pl

Skutecznie przeciw pasożytom

Tasiemiec karłowaty (Hymenolepis nana) jest najmniejszym tasiemcem bytującym w formie dojrzałej w jelicie cienkim człowieka. Długość tasiemca karłowatego waha się od 2,5 cm do 5 cm. Jest to bardzo niebezpieczny pasożyt, bo prawie nigdy nie występuje pojedyńczo, zawsze działa w dziesiątkach, a nawet setkach osobników.

Na głowie oprócz 4 przyssawek ma wieniec haczyków, a człony mają charakterystyczny kształt trapezu.
W mechanizmie zarażeń tasiemcem karłowatym zwraca się uwagę na znaczenie bezpośredniego kontaktu osobników zarażonych z tej samej populacji. Stąd najczęściej ten typ tasiemca występuje u dzieci.
U człowieka tasiemiec może występować jednocześnie w postaci dojrzałej ( w świetle jelita) i w postaci larwalnej ( w kosmkach).
tasiemiec_karlowaty.jpg

ZESTAW ANTY-PASOŻYTY I GRZYBICE ZAMÓW 30% TANIEJ W KLUBIE CALIVITA

paraprotex1.jpgaz_zymes1.jpgnopalin1.jpg

SPOSÓB ZAKAŻENIA
Zarażenie tasiemcem karłowatym następuje przez spożycie pokarmów zanieczyszczonych jego jajeczkami. W przewodzie pokarmowym człowieka z jajek wylęgają się larwy, które wnikają w błonę śluzową jelita. Rosnąc przekształcaja się one stopniowo w dorosłe pasożyty, które przytwierdzają się do sciany jelita za pomocą wieńca i haczyków i 4 przyssawek. Cały proces dojrzewania pasożyta, to jest od połknięcia jaj do ukazania się jaj nowego pokolenia trwa od 3 do 4 tygodni. Możliwy też jest inny sposób szerzenia się i nasilania inwazji, wewnątrz jelita z jaj masowo wydalanych przez człony tasiemca powstają młode formy, które drążą w głąb błony śluzowej jelita i powoli wzrastają i zapoczątkowują nowe pokolenia.

OBJAWY ZAKAŻENIA:
- brak apetytu,
- mdłości,
- wymioty,
- bóle głowy,
- bóle brzucha,
- zwiększone pragnienie,
- nieregularne i nieprawidłowe wypróżnienia,
- przyśpieszone bicie serca,
- niespokojny sen,
- zmęcznie i senność,
- bladość skóry.

U dzieci można także zaobserwowaćspadek masy ciała, niepokój ruchowy, drgawki oraz zaburzenia snu.

- przestrzeganie zasad higieny,
- zabezpieczenie środków spożywczych przd zanieczyszczeniem kałeem przez gryzoni ( myszy )

PROFILAKTYKA ORAZ WSPOMAGANIE LECZENIA

Kuracja mająca na celu usunięcie tasiemca z organizmu bywa dość długa, ponieważ po wytępieniu dorosłych larw zostają w ciele larwy, które tkwią jeszcze w błonie śluzowej.

Kuracja musi być kontynuowana jeszcze przez pewien okres czasu.
Kurację, podobnie jak w owsicy, utrudnia samozarażanie, gdyż w wypróżnieniach zarażonych dzieci znajdują się setki i tysiące jajeczek. Mogą one po dostaniu się do żołądka i jelit zapoczątkować nowe pokolenie tasiemców.

'